หลักสูตร
แบบเรียนกลุ่ม – แยกตามตัวละคร
พระพื้นฐาน เรียนวันเสาร์ช่วงเช้า 09.00 – 12.00น.
ลิงพื้นฐาน เรียนวันเสาร์ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00น.
โขนยักษ์ + พระ นาง เรียนวันอาทิตย์ช่วงเช้า 08.00 -12.00น.
โขนลิง เรียนวันอาทิตย์ช่วงบ่าย 13.00น. – 16.00น.
แบบเรียนเดี่ยว
พื้นฐาน
ต่อยอด